Verlof


In Nederland is ieder kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Ieder kind moet vanaf die leeftijd naar school en heeft recht op een bepaalde hoeveelheid vakantiedagen. Deze vakanties verlopen volgens een door de overheid vastgesteld vakantierooster. Vakantieverlof is buiten de schoolvakanties alleen mogelijk in heel speciale gevallen. Bijvoorbeeld omdat één van de ouders of verzorgers een beroep heeft waardoor er in de schoolvakantie geen verlof opgenomen kan worden. In dat geval dient er wel schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld huisarts of werkgever opgenomen te worden in de schooladministratie.

Extra verlof mogen we niet verlenen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar omdat die te belangrijk zijn voor het verloop van de rest van het jaar.

Alle verlof buiten de reguliere vakanties moet u minstens 1 maand van tevoren opdat de directeur van de school in overleg kan treden met de leerplichtambtenaar van de gemeente) aanvragen bij de directie middels het formulier `aanvraag extra verlof`. Deze formulieren zijn verkrijgbaar via de leerkracht of de directie.

Als de ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd aan de directeur gevraagd te worden. Deze kan in de volgende gevallen extra verlof toekennen:

  • Eén keer per schooljaar kan ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden, als de ouders aantoonbaar vanwege hun beroep (bv. in de agrarische sector of in de horeca), niet in de reguliere vakantie weg kunnen. De directeur moet bij dit soort verlof altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente;
  • Bij verhuizing binnen de gemeente een dag verlof, buiten de gemeente twee dagen;
  • Voor het bijwonen van een huwelijk in de familie. Richtlijn: Een dag verlof;
  • Bij een sterfgeval in de familie. Richtlijn: Afhankelijk van wat noodzakelijk is;
  • Bij een huwelijks- of ambtsjubileum. Richtlijn: Verlof op de dag van het feest.

 Dit betekent dat geen verlof gegeven kan worden voor :

  • Een tweede, derde of vierde vakantie;
  • Op wintersport gaan buiten de schoolvakantie;
  • Het bezoeken van een pretpark buiten schoolverband;
  • Een dag eerder dan de schoolvakantie naar het vakantieadres vertrekken;
  • Een lang weekend, waarbij de vrijdag of de maandag vrij gevraagd wordt.

De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Wij hopen dat u als ouders begrijpt, dat extra verlof geven niet zomaar kan. We hebben ons gewoon aan de regels te houden en dat willen we ook. Daarom is ons dringende verzoek aan de ouders: Geen vrij vragen, wanneer we dat toch niet toe mogen staan.

Informatie en aanvraagformulier extra verlof Montessorischool

Facebook