Stichting Leergeld


leergeld nieuwIn steeds meer gezinnen is het helaas niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die school met zich meebrengt (bijv. schoolkamp) zijn voor steeds meer gezinnen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen (of pas achteraf) beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Met de vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan activiteiten op school, een sportclub, vereniging of organisatie voor kunstzinnige vorming.

Voor aanvragen kunt u bellen naar  0164 – 262912, Stichting Leergeld Bergen op Zoom, Postbus 103, 4600 AC Bergen op Zoom.

Meer informatie staat op de website:  www.leergeld.nl/bergenopzoom

Facebook