Rol van de ouders


acOp bestuurlijk niveau zijn ouders actief in het bestuur van ABBO en in de Medezeggenschapsraad (MR). Op praktisch niveau zijn ouders actief in de ouderhulpgroep en in de klassen, en o.a. als overblijfouder, leesouder, doc ouder, luizenzoekouder, techniekouder.

Er bestaat een prettig contact tussen ouders / verzorgers en groepsleerkrachten. Dat uit zich in persoonlijke gesprekken, bezoeken aan de klassen, het mee willen werken in de school, het mee willen denken over ontwikkelingen in de school.Ouders en onderwijsgevenden werken samen op basis van vertrouwen in het belang van de kinderen. Veel ouders willen actief zijn binnen de school.

Er zijn een aantal taken, waarbij wij de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Ook al is het zo, dat de organisatie van de school nimmer afhankelijk mag zijn van de hulp van ouders. Immers, wanneer die hulp om welke reden dan ook wegvalt, moet de school zijn doelstellingen kunnen blijven uitvoeren.

Wanneer u een handje toe wilt steken binnen de school, kan dat in de vorm van de diverse activiteiten. Sinds enkele jaren is er een enthousiaste ouderhulpgroep actief. Deze ouders worden voor projecten en andere eenmalige activiteiten als eerste gevraagd. U kunt zich hiervoor aanmelden. Incidenteel vragen we ook nog mensen via de maandelijkse nieuwsbrief.

 

Facebook