Overblijven


Gijs-ABBO-Montessori-_GPF0937-webresTussen de middag blijven alle kinderen op school (continu-rooster). Tijdens de lunch zijn de kinderen in hun eigen lokaal met hun leerkracht. De kinderen nemen een eigen lunchpakket mee (brood, fruit, drinken). Denkt u a.u.b. aan een gezonde samenstelling van pauzehapje en lunchpakket en geeft u geen snoep en frisdrank mee.

Afhankelijk van de groep kan er een servet of placemat meegenomen worden om op tafel te leggen als ‘tafelkleedje’. Dit hoort u van de leerkracht.

Vanuit de school kan er eventueel ook gezorgd worden voor melk. Neemt u hiervoor contact op met de school of rechtstreeks via www.schoolmelk.nl.

Leerkrachten hebben recht op minimaal een half uur aaneengesloten pauze per dag. Het buitenspelen wordt verzorgd door een team van ouders. Deze ouders krijgen hier een bescheiden vergoeding voor die wordt betaald door alle ouders van de school. De vergoeding hiervoor is € 10,50 per dag. Als u wilt, kunt u zich als overblijfouder aanmelden. De kosten van het overblijven bedragen per kind € 47,75* per schooljaar.

Het betreft een vrijwillige bijdrage, waarvan wij hopen dat u bereid bent om deze over te maken, zodat wij op een zorgvuldige wijze kunnen zorgen voor toezicht tijdens het buitenspelen.

 

* Volgend schooljaar worden de bedragen aangepast conform de prijsindex.

Facebook