Kinderopvang en Peuterspeelzaal


mamaloeVoor wat betreft de kinderdagopvang hebben wij met Mamaloe een samenwerkingsovereenkomst, waarbij zij in ons schoolgebouw gebruik maken van een lokaal dat speciaal is ingericht voor kinderdagopvang. Samen met de Buitenschoolse opvang kunnen kinderen van 0-12 jaar dus van 7 tot 18.15 uur in school terecht. Mamaloe biedt hier een omgeving waar kinderen van 0-4 jaar zich veilig en vertrouwd voelen en waar ze samen met andere kinderen spelenderwijs kunnen leren. Uiteraard wordt nauw samengewerkt met de groepen 1 en 2 van onze school: dezelfde thema’s en activiteiten worden georganiseerd en nauw overleg vindt plaats tussen leidsters en leerkrachten bij  de overstap van een kind naar groep 1 (een warme overdracht). Ook peuterspeelzaalmogelijkheden!

Buitenschoolse opvang

Het is mogelijk uw kind van 4 – 13 jaar gebruik te laten maken van voor- of naschoolse opvang. Bij de voor- en naschoolse opvang werken we binnen ons gebouw samen met Mamaloe, een professionele instelling op dit gebied die BSO-ruimte heeft op onze school. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Mamaloe, telefoon  0164 – 682662 of via info@mamaloekinderopvang.nl.

Uiteraard is het ook mogelijk dat u als ouder een overeenkomst heeft met een andere instelling voor buitenschoolse opvang die de kinderen brengt en haalt.

Wilt u meer informatie? Ga naar: www.mamaloekinderopvang.nl

  • Inschrijfformulier kinderopvang, klik hier
  • Inschrijfformulier buitenschoolse opvang, klik hier
  • Inschrijfformulier peuterspeelzaal, klik hier

 

 

Facebook