Instromen


Gijs-ABBO-Montessori-_GPF1203-webresIn principe kan uw kind instromen in groep 1 zodra hij/zij 4 jaar is geworden (in overleg starten we eerst met enkele kennismakingsochtenden of -middagen).

Aan het einde van het schooljaar kan het voorkomen dat de groepen zo vol zitten, dat het niet meer verantwoord (en leuk) is voor uw kind om zo te beginnen. Wij adviseren u op dat moment om te wachten tot het nieuwe schooljaar om dan direct na de zomervakantie te starten. Dit geldt voornamelijk voor de kinderen die 4 worden in de periode van begin juni tot en met eind juli.

Wel ontvangen zij een uitnodiging voor het “stoeltjes passen”. Dit vindt normaal gesproken plaats op de donderdag voordat de zomervakantie begint. Uw kind zal dan een middagje plaats nemen op het stoeltje en in de groep waar hij/zij na de vakantie gaat beginnen. Op deze manier wordt er al kort kennis gemaakt met de leerkracht, de andere kinderen uit de groep en weet uw kind in welk lokaal hij/zij komt te zitten.

Ook instromen in de groep 3 t/m 7 is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. We starten dan ook met een intakegesprek en een rondleiding.

Facebook