Hoofdluis en besmettelijke ziektes


Op school is er een groep ouders die na elke vakantie de haren van de kinderen op hoofdluis controleert. Als een kind hoofdluis heeft, nemen we contact op met de ouders. Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis ontdekken dan vragenwe u dit direct bij de leerkracht te melden.

Elk kind heeft een luizenzak om de jas, muts en dergelijke in te doen.

Ien van den Heuvel is hier op school degene, die de luizencontrole als één van haar taken heeft. Zij is de coördinator en dus ook degene tot wie u zich kunt richten bij vragen e.d. omtrent het protocol (alle kinderen,zonder uitzondering worden gecontroleerd door de ouderwerkgroep)en de uitvoering ervan.

Bovenstaande is een samenvatting van de inhoud van het luizenprotocol dat op school aanwezig is. We willen ook graag dat u het doorgeeft als uw kind een besmettelijke ziekte heeft.

Meer informatie over wat u thuis kunt doen tegen luizen vindt u hier.

Facebook