ABBO RubiqS klasGijs-ABBO-Rode Schouw-_GPF1484-webresOnderwijs:

De ABBO RubiqS klas biedt hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid om te leren op een manier die beter aansluit bij hun behoeften.

In de ABBO RubiqS klas wordt thematisch gewerkt waarbij de lesstof topdown wordt aangeboden. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat hoogbegaafden topdown leren. Dat wil zeggen dat leerlingen eerst een thema in alle complexiteit willen overzien om het vervolgens te onderzoeken. In het reguliere onderwijs wordt echter bottom up geleerd. Dat betekent dat leerlingen zich in kleine stapjes steeds meer informatie eigen maken en pas aan het eind het complexe geheel overzien. Voor hoogbegaafde leerlingen is deze manier van leren echter niet motiverend genoeg. Stichting ABBO heeft de RubiqS klas binnen de stichting op basisschool de Rode Schouw in Halsteren.

Kijkt u voor meer informatie op de website van de Rode schouw: www.rodeschouw.nl

In deze groep wordt volgens het concept van ABBO RubiqS klas gewerkt. Het onderwijsconcept van is gericht op hoogbegaafde leerlingen en gaat uit van thematisch onderwijs. Via speciaal ontwikkelde leerstof worden de leerlingen uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen op een wijze die aansluit bij de leerstijl en de interesse van hoogbegaafden.

Gijs-ABBO-Rode Schouw-_GPF1485-webresDe ABBO RubiqS klas op De Rode Schouw biedt hoogbegaafde kinderen een passend lesprogramma, waarbij kinderen in een uitdagende leeromgeving in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen voelen er zich thuis en kunnen zichzelf zijn. Naast alle reguliere vakken die compact worden aangeboden, zijn er extra vakken zoals filosofie, schaken en Chinees. Tevens wordt er veel tijd besteed aan creatieve werkvormen en staat drama wekelijks op het programma.

Gedurende het jaar staat een aantal thema’s centraal waaraan de kinderen werken. Tijdens de RubiqS-tijd die dagelijks op het rooster staat, stellen de kinderen binnen het thema onderzoeksvragen op, waarmee de onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt, waardoor kinderen ook van en met elkaar kunnen leren. Door gestructureerd te werken aan de onderzoeksvragen, wordt toegewerkt naar een eindproduct. Dit kan zijn in de vorm van een presentatie, maar ook grotere, klassikale producten kunnen hierbij gemaakt worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het inrichten van een museum, het schrijven van een toneelspel en het maken van een maquette.

Wellicht heeft u ook al eens wat over onze RubiqS klas gelezen in BN de Stem. U kunt hier het artikel lezen.

 

Facebook